Magnetiseren behandelingen

Magnetiseren behandelingen

Wat kunt U verwachten tijdens een behandeling.

Wat kunt U verwachten tijdens een behandeling.
Ik ontvang U met een kopje thee zodat u de mogelijkheid krijgt Uw klachten kenbaar te maken.Tijdens deze behandeling, waarbij U op een stoel of op de massagetafel heeft plaats genomen, tast ik uw aura af vanaf Uw hoofd langs Uw lichaam naar de voeten.
Als ik een blokkade waarneem zal ik die behandelen door deze weg te nemen zodat het energetisch evenwicht zich kan herstellen.
Deze blokkades kunnen zich voordoen als oneffenheden, koude plekken of als gaten in Uw aura. Zijn Uw voeten slecht geaard dan zorg ik dat ze weer goed geaard zullen worden.
Na de behandeling praten we nog even na over het geen we mogelijk samen ervaren hebben.
De behandelingsduur is ongeveer driekwartier tot een uur.
Soms is het nodig om meerdere malen te behandelen.

(voor een uitgebreide versie over het magnetiseren kunt U terecht op de vele bestaande sites op het internet).